Om Kulturhuset Dieselverkstaden

Vi finns i Dieselverkstaden som ligger i kanten av Sickla köpkvarter. Vi ser till att fylla Dieselverkstadens fina lokaler med bra kulturaktiviteter, både som vi själva arrangerar och som andra står för. Vi har scener, verkstäder, konsthall, producenter, tekniker och pedagoger. Välj och vraka.

Nacka konsthall
Öppettider:
Mån – fre 10:00 – 19:00
Lördag 11:00-17:00
Söndag 12:00-17:00
Telefon: 08-718 82 90

Nacka konsthall är en plats för samtidskonst i Dieselverkstaden i Sickla.
Konsthallen drivs av kulturhuset Dieselverkstaden på uppdrag av kulturnämnden.

Verksamhet i Nacka konsthall
Varje lördag håller Verkstaden öppet mellan 13:00-15:00. Verkstaden är en pedagogstödd verksamhet där den som vill får skapa sitt eget verk med inspiration från den pågående utställningen.

I konsthallen erbjuder vi också pedagogledda workshops för förskola och skola i Nacka. I nuläget har vi ca 80 workshops per år.
Vill du anmäla intresse för att ställa ut i Nacka Konsthall?
Anmäl dig via denna länken

 

Pedagogledd kulturverksamhet

På Kulturhuset Dieselverkstaden arbetar vi med en mängd olika kulturformer i projekt och aktiviteter anpassade för förskola och skola. Verksamheten har sin utgångspunkt i kvalitativt arbete med konstnärliga och kulturella uttryck, med förankring i Lpfö 98 och Lgr 11. Några aktiviteter är färdigarbetade koncept medan andra är öppna för att formas utefter lärarens önskemål. Det är även möjligt att komma med helt egna idéer och önskemål för att tillsammans med oss utforma ett projekt, vilket beskrivs under fliken Specialprogram.

I enlighet med barnkonventionen artikel 12-13 samt 31 arbetar vi för att främja barns möjligheter att uttrycka sig genom kultur och konst samt värnar om barns rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. Barn ska ha möjlighet att höras och påverka i frågor som rör dem, varför vi aktivt strävar mot att alltid beakta barns delaktighet och inflytande i de projekt och aktiviteter vi genomför.

 

 


Henriksdals
Lillängen
Östervik
Fisksätra
Igelboda
Neglinge
Tippen
Ringvägens
Saltsjöbaden
Tattby station
Erstaviksbadet
Solsidan

 

NACKA LOKALHISTORISKA ARKIV

 

I Nacka lokalhistoriska arkiv ingår en unik samling bilder – bestående av ca 60 00 fotografier – med värdefull information om kommunens historia och nutid. Ett urval av fotografierna finns tillgängliga i en bilddatabas, som successivt kompletteras med fler bilder.

I bilddatabasen kan du söka dig fram till just det som intresserar dig, oavsett om det handlar om Älta, järnvägsstationer eller skolor. Till varje bild hör beskrivande texter, uppgift om fotograf samt när bilden togs. Om du har kompletterande information om en bild är det värdefullt för arkivet att få ta del av denna. Till bilddatabasen hör även länkar till Nacka genom tiderna, Nackaboken samt Nacka konsthall.

I lokalhistoriska arkivet finns utöver fotografier även filmer, kartor, ritningar, pressklipp, affischer, förenings- person- samt gårdshandlingar – samtligt material med fokus på Nackas historia och nutid. I en nystartad bildbank på nätet finns redan ett urval:

TILL BILDBANK

Läs mer om Nacka lokalhistoriska arkiv

Öppettider:
Måndag, tisdag, onsdag och fredag 10:00 – 16:30
(lunchstängt 12:00 – 13:00)
Torsdagar 10:00 – 19:00 (lunchstängt 12:00 – 13:00)
För tidsbokning angående besök samt materialförfrågningar kontakta Bernt Sjögren 08-718 90 78. För mer information kontakta Catharina Wikström, ansvarig för Nacka lokalhistorska arkiv i Dieselverkstaden: 08-718 90 76, 070-431 90 76.
Följ oss på Facebook facebook.com/nackalokalhistoriska
och på Instagram Nackalokalhistoriska

Dela artikeln

Kalendarium

Visa kalendernStäng

@dieselverkstaden / instagram