Skapa själv

Temaverkstad ”När Marnie var där” – keramik med Anna

Kulturhuset Dieselverkstaden
Målgrupp: Skolår 1-9
Salong: Formsalen

Temaverkstad kopplad till scenkonst och skolbio

Keramik- och formverkstad är ett efterarbete kopplat till terminens scenkonst- och skolbioföreställningar som syftar till att ge eleverna möjlighet att få bearbeta sina upplevelser samt fördjupa sig i föreställningens/filmens innehåll och tema.

Eleverna får skapa och utforska form och material tillsammans med en konstpedagog som beskriver olika metoder och tekniker. Måla, färgsätt, skapa i lera eller bygg mindre skulpturer eller reliefer. Genom att experimentera och undersöka olika former och material utvecklas kreativitet och förståelse för skapandeprocesser. Verkstaden går i linje med mål i bild som beskrivs i Lgr 11 (s. 20), att ”[…] bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa” samt ”[…] uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt”.

 

Antal deltagare: ca 25 platser.

Pris: 3 000:- eller enligt avtal

Kontaktperson

Anna Olin
08-718 9602

Dela evenemanget

Boka evenemang

Ej bokningsbart evenemang

Detta evenemang är från vt2017 och går inte längre att boka

För allas trevnad...

Kalendarium

Visa kalendernStäng

@dieselverkstaden / instagram