Skapande verksamhet för förskola hösten 2017

Välkommen till Kulturhuset dieselverkstadens skapande verksamhet för förskolor höstterminen 2017

De förskolor som har tecknat avtal för skapande verksamhet är varmt välkomna till oss under höstterminen 2017.

Även de förskolor som inte har avtal för skapande verksamhet ht 2017 är självklart välkomna att höra av sig vid intresse.

Vår verksamhet leds av professionella pedagoger och konstnärer.
Barnens personliga uttryck och arbetet för öppenhet och mångfald är alltid i fokus hos oss.

 

Den skapande verksamheten för förskolorna består av:

Verkstad i Nacka konsthall

Nacka konsthall erbjuder skapande verkstad för förskolor, ett lustfyllt möte med konsten för att inspirera till skapande utifrån barnets egna förutsättningar. Tillsammans med en konstpedagog utforskas den aktuella utställningen genom en visning och skapandeprocess anpassad för åldersgruppen. Då konsthallen visar flertalet olika utställningar per år skiftar det pedagogiska upplägget.
Verkstaden avslutas med reflektion kring upplevelser av dagen.

Keramikverkstad

Barnen får skapa och forma i lera, göra avtryck och bygga former till mindre skulpturer eller reliefer, antingen fritt eller utifrån olika temauppgifter. De ges möjlighet att måla leran i olika lerfärger (engober), varefter verken bränns och glaseras.

Bild- och formverkstad

Tillsammans med en konstpedagog utforskas ett bild- och formuttryck som bestäms i samstämmighet med förskolans personal. Verkstaden går att relatera till scenkonst och syftar då till att ge barnen möjlighet att få bearbeta sina upplevelser samt fördjupa sig i föreställningens innehåll och tema genom kreativitet och skapande.

Verkstad i Olle Nymans ateljéer

Tillsammans med en konstpedagog får barnen möjlighet att upptäcka och inspireras av Olle Nymans konst med fantasieggande motiv som djur, clowner, musikanter, samurajer m.m., för att sedan experimentera med material och skapa egna konstverk genom collageteknik. Klipp, klistra och arbeta med färgat papper, växtpapper, kritor och färgpennor.

Teaterlek

Med lust, glädje och fantasi ges barnen möjlighet att upptäcka nya sidor hos sig själva och andra. Tillsammans med en dramapedagog utforskas lek och teater vilket främjar barnens utveckling av samarbetsförmåga, lyhördhet och kreativitet. Teaterlek är ett spännande möte med teaterns uttryck. I samråd med Dieselverkstadens dramapedagoger bestäms ett tema för Teaterleken i förväg. Detta kan med lätthet kopplas till förskolans övriga verksamhet.  Ofta har teaterleken en tydlig inramning, så som en fantasiresa eller ett mysterium att lösa. På så sätt blir det både lättare och mer spännande för deltagarna att kliva in i spelet. Under teaterleken får deltagarna prova på olika drama- och gestaltningsövningar.

Musiklek

Med rösten och kroppen får barnen utforska rörelse, ljud och sång under ledning av en musikpedagog, vilket hjälper barnen att utveckla kroppskännedom och motoriska förmågor. Musik och rörelse är viktiga uttryckssätt i de yngsta barnens språkliga repertoar, vilka främjar och utvecklar barnens samspel och kommunikation.
Temat bestäms i samspråk mellan förskolepersonal och musikpedagogen och kopplas med fördel till något tema som behandlas i den ordinarie verksamheten.

Storsångsamling

Under tre tillfällen samlas barn och pedagoger på storsångsamling ledd av musikpedagogen Inga Rising. För att minnas och kunna fortsätta arbeta med sångerna och ramsorna ingår CD och texter. Barn och personal får en rolig repertoar av sånger och danser att samlas kring, vilket skapar gemenskap och kontinuitet i arbetet med musik inom verksamheten.

Dela artikeln

Kalendarium

Visa kalendernStäng

@dieselverkstaden / instagram