Skapa själv

Verkstad – keramik med Anna

Kulturhuset Dieselverkstaden
Salong: Formsalen

Utforska form och material genom lekfullt skapande tillsammans med en konstpedagog

Barnen får skapa och forma i lera, göra avtryck och bygga former till mindre skulpturer eller reliefer, antingen fritt eller utifrån olika temauppgifter. De ges möjlighet att måla leran i olika lerfärger (engober), varefter verken bränns och glaseras.

 

Genom att experimentera och undersöka olika former med leran utvecklas kreativitet, motorik och förmåga till eget skapande, i enlighet med målet i Lpfö 98 (s. 9) att ”[…] främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter”. Skapandeprocessen ger barnen ökad medvetenhet om såväl sitt taktila sinne som materialets möjligheter.

 

Antal deltagare: max 10

Pris: 2000 kr

Kontaktperson

Anna Olin
08-718 9602

Dela evenemanget

Boka evenemang

Ej bokningsbart evenemang

Detta evenemang är från vt2017 och går inte längre att boka

För allas trevnad...

Kalendarium

Visa kalendernStäng

@dieselverkstaden / instagram