Skapa själv

Verkstad i Nacka konsthall fsk

Kulturhuset Dieselverkstaden
Salong: Nacka konsthall

Utforska konst och eget skapande i Nacka konsthall!

Nacka konsthall erbjuder skapande verkstad för förskolor, ett lustfyllt möte med konsten för att inspirera till skapande utifrån barnets egna förutsättningar. Tillsammans med en konstpedagog utforskas den aktuella utställningen genom en visning och skapandeprocess anpassad för åldersgruppen. Då konsthallen visar flertalet olika utställningar per år skiftar det pedagogiska upplägget, men alltid med en strävan att ”ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan”, vilket är ett mål i Lpfö 98 (s. 11). Övergripande är att barnen får ta del av en konstnärlig metod och får verktyg att skapa sin egen berättelse. Verkstaden avslutas med reflektion kring upplevelser av dagen. Anmäl din förskolegrupp redan idag!

 

Antal deltagare: ca 15 platser

Pris: 1600 kr

Kontaktperson

Anna Olin
08-718 9602

Dela evenemanget

Boka evenemang

Ej bokningsbart evenemang

Detta evenemang är från vt2017 och går inte längre att boka

För allas trevnad...

Kalendarium

Visa kalendernStäng

@dieselverkstaden / instagram