Avtalsinfo

Vi arbetar för tillfället med att ta fram nya mallar för skolornas avtal.

Under den tiden så sker avtalsfrågor genom direkt kontakt med Kultursamordnare Martin Hansen eller Anna Olin.


GÖR SÅ HÄR

För tillfället mejlas avtalsförfrågan till Martin Hansen

Uppge följande information i meddelandet:

 1. Ämne: Avtal
 2. Uppge om det rör en Förskola eller Skola
 3. Vilka delar önskas avtal för: Scenkonst, Skolbio , Skapande verksamhet, Sexårskören
 4. Antal elever som omfattas av respektive aktivitet
 5. Mejla avtalet till boka(at)dieselverkstaden.se

VILKA AVTAL FINNS?

Skolornas avtal med Kulturhuset Dieselverkstaden är i regel löpande och kan sägas upp vid två fasta tidpunkter per år, i mitten på respektive termin. Fördelen med ett löpande avtal är att det ger skolan en kontinuitet i kulturverksamheten för skolans elever och lärare. Skolan får automatiskt del av den utveckling av verksamheten som hela tiden sker och kan i dialog med oss forma utbudet så det passar skolans situation och önskemål.


VARFÖR AVTAL?

Läroplanen

Läroplanen sätter upp övergripande mål för elever och skola. Kulturhuset Dieselverkstaden verksamhet utgår alltid efter att uppfylla läroplanen mål.

Kulturrelaterade övergripande mål i läroplanen för skola, förskoleklass och fritidshem

Kulturrelaterade övergripande mål i läroplanen för förskolan

 


FÖRDELAR MED AVTAL

Kvalitet

 • du får personligt bemötande och förtur till ett professionellt och högkvalitativt utbud av kultur i alla dess former.
 • du kan få stöd i planeringen av din skolas kulturverksamhet, för att i förlängningen stärka er egen profil.

Enkelhet

 • en trygg och erfaren samarbetspartner som med kompetens och erfarenhet enkelt kan guida dig i kulturens möjligheter.
 • en samlad kulturleverans ger enkelhet i budgetering och redovisning.

Barnet i centrum

 • och du har alltid möjlighet att vara med och påverka inriktning och eventuella teman i utbudet.

Tillgänglighet

 • självklart är Dieselverkstadens lokaler är tillgänglighetsanpassade

VAD KOSTAR DET?

Priser vårterminen 2017

Priser för scenkonst

 • 110 kr/biljett

Priser för skolbio

 • 90 kr/biljett (gäller från vt 2018, inklusive skolbioseminarium för lärare och personal.)

 

Kulturpengen har sedan den infördes 2007 ökat från 250 kr/elev och är i dagsläget 283 kr/elev och år.

Vill man säga upp avtalet ska det ske enligt villkor i avtalet. Om man vill fortsätta som avtalskund behöver man inte göra något. Eventuella prishöjningar regleras automatiskt vid fakturering.

Har ni frågor om detta kontakta: Martin Hansen på Kulturhuset Dieselverkstaden, tel 08-718 95 31 eller Martin Hansen


VAD RÄCKER KULTURPENGEN TILL?

Vi kan kostnadsfritt komma ut till din skola/förskola och berätta mer om hur du kan koppla kulturpengen till ekonomi och budget. Mot ett arvode på 2 500 kr kan du också få hjälp med att skräddarsy en kulturplan för din skola/förskola. Kontakta Martin Hansen 08-718 95 31 eller martin.3.hansen[at]nacka.se

Läs mer om Kulturpengen och dess kriterier på Nackas hemsida.

Kriterier för kulturpengen i Nacka


 


UPPDATERA DINA LÖPANDE AVTAL

   • Om er avtalsinformation förändras t ex på grund av att antalet elever blir fler eller färre eller om ni byter kulturombud, så kan ni med fördel uppdatera ert avtal via denna länk.
    Om ”Antalet elever som avtalet ska gälla för” ändrats, gäller följande deadlines:
    Sista förändringsdatum 1 oktober för avtal som gäller för kommande vårtermin.
    Sista förändringsdatum 1 mars för avtal som gäller för kommande hösttermin.

Har du ytterligare frågor beträffande avtalen kontakta Martin Hansen 08-718 95 31, martin.3.hansen[at]nacka.se

Dela artikeln

Kalendarium

Visa kalendernStäng

@dieselverkstaden / instagram